неделя, 17 октомври 2010 г.

Око да види, ръка да пипне

Усещащи се, че живеем в този свят, не можем да си представим друга картина. Различаваме се по своя характер, настроение, възраст, образование, но накрая възприемаме една и съща картина на света. Има различни видове екстрасенси, улавящи повече и по-тънко чувстващи различни флуиди и вибрации. Те могат малко по-дълбоко да навлязат в поведението на човек и даже в някаква степен да разгледат неговото минало, настояще и бъдеще. Но във всички нас има една картина на реалност и затова не ни се струва, че тя е съвършено не обективна и е обусловена от нашите естествени способности на възприемане. Ако бихме имали други органи на чувства, или те повече или по-малко, бихме възприемали съвършено друга реалност. Ние изучаваме органите на чувства на животните: например опитваме се да гледаме на света с очите на пчела или използваме обонянието на кучетата. До колкото можем да проникнем в техните сензори, виждаме, до каква степен дори те виждат света друг. Но така или иначе, ние се отнасяме към една форма на живот в този свят – животинския вид и нашите органи на чувства принадлежат към животинската степен.
Съществуват много странни и необичайни от наша гледна точка видове, възприемащи по своему света. Действителността, отразена в техния мозък се отличава от нашата по цвят мирис и други параметри. Картината на света при животните зависи от системата на анализаторите, явяващи се определящи (генетични) за дадения вид. Така, при пчелата водеща е зрителната система за възприемане, коренно различна от нашата. Зрителния анализатор на пчелата възприема сигнали не само от видимия светлинен спектър, но и ултравиолетови лъчи, което определя нейното поведение и функции. При кучетата водещ орган е обонянието, който е от 100 до 10000 пъти по-чувствителен, отколкото при човека и слуховия, от 3 до 4 пъти превишаващ човешкия. Те формират светоусещането на кучето. Но въпреки това става въпрос за възприемане чрез петте органа на чувства.
Не можем да си представим картина, която би възникнала, ако придобием допълнителни органи на чувства. Ние нямаме опит, реакции за това, емоции. Затова колкото и прибори да създава човек в този свят, той не може да измисли нищо такова, което би му послужило в качество на принципно нов орган на усещане. Всичко, което изобретяваме, само усилва дълбочината и ширината на възприятие на тези същи пет органа на чувства: микроскопа, телескопа, детектора на честотите от различен диапазон (тъй като, всичко което улавяме са честоти и вълни). Колкото и вълни да открием (зрителни, слухови, осезателни, обонятелни и др.), колкото и да разширяваме диапазона на възприятието, въпреки всичко, накрая зад приборите стои човек, който получава информацията със своите природни сензори. Общата реакция на всички пет органа на чувства съставя някаква картина, но тя е много ограничена.

Няма коментари: