неделя, 17 октомври 2010 г.

Ключ ли е сънят?

Струва ли си да си даваме толкова труд, за да тълкуваме сънищата, за които много хора все още смятат, че са нещо като изопачена мисъл?
Както във всяко нещо, и тук не трябва да се прекалява. Не бива да се смята, че сънят е единственият ключ към себепознанието и единственото средство за оползотворяване на скритите ни възможности. Защото тълкуването на сънищата е придобило достатъчно значение, за да се изкушим да .преувеличим стойността на съня и въздействието му върху дневния ни живот. Първото условие е да усещаме съня като важен или като зареден със смисъл. Сънят трябва да се разглежда като привилегия, още повече, че човек не носи за него „морална отговорност". Да си сам със себе си и заедно с това откъснат от себе си, не е ли това истински подарък?
Сънищата съдържат образи с многобройни значения. Някои от тях разбиват бариерите, които ни пречат да осъзнаем проблемите си през дневния живот. Сънят е теренът, на който „се борят" „най-долните" и „най-благородните" тенденции у човека. Той осигурява поле за плодотворни изследвания на всеки, който желае да бъде онова, което е дълбоко в себе си - свободен човек, способен да обича и да бъде обичан, да дава и да получава, като възможно най-малко се страхува.
Както всеки знае, дадено музикално произведение може да се изпълнява по много начини. Различните диригенти или инструменталисти му придават различно оцветяване, ритъм и сила в зависимост от личните си възприятия. Вероятно идеалното би било произведението да се разчете така, както е предвидил композиторът. Но в практиката - и при равни таланти - във всяко разчитане има нещо стойностно. При сънищата също съществуват различни начини на разчитане, на тълкуване. Как да определим кое е правилно и кое не? Психоаналитикът, комуто са изпратили описание на сън, явил се на непознат човек, в никакъв случай не може да го разтълкува пълно и правилно. Сънят е част от общия контекст на личността и никога не бива да се разглежда отделно. Така че съвременните начини на тълкуване могат да се приложат пълноценно само с помощта на сънувалия. Смисълът на символите зависи от личността, която ги произвежда. Тук именно тълкуванията могат да се различават в зависимост - между другото - от вижданията на двамата гиганти на психоанализата Фройд и Юнг.

Няма коментари: