неделя, 17 октомври 2010 г.

Четвърта чакра - силата на емоциите

Четвъртата чакра е центърът, който генерира енергията за цялата енергийна система. Като средна чакра, тя е медиатор между тялото и духа и определя тяхното здраве и сила. Енергията на четвъртата чакра е емоционална по своята природа и подпомага усъвършенстването на чувствата ни. Тази чакра въплъщава нравствения урок, който ни учи да действаме, водени от любов и състрадание, и ни внушава, че най-мощната енергия, която имаме, е тази на любовта.
Местоположение: централната част на гръдния кош.
Енергийна връзка с физическото тяло: сърцео и кръвоносната система, гръдният кош, гърдите, тимусната жлеза, белите дробове, раменете, ръцете, диафрагмата.
Енергийна връзка с емоционалното/умственото тяло: тази чакра отговаря на нашите емоционални възприятия, които определят качеството на живота ни много повече, отколкото умствените възприятия. Децата реагират на обстоятелствата с широка гама от емоции: любов, съчувствие, доверие, надежда, отчаяние, омраза, завист и страх. Предизвикателството към зрелите индивиди е да поддържат в равновесие породилите се у тях чувства, за да действат съзнателно и със състрадание.
Символна/сетивна връзка: Повече от всяка друга, четвърта чакра представлява нашата способност да се “освободим и приемем Бога." С нейната енергия приемаме своите лични емоционални предизвикателства като продължение на Божествения промисъл, чиято цел е нашата съзнателна еволюция. Освобождавайки душевната болка чрез освобождаване на потребността да знаем защо става това, което става, достигаме със­тояние на вътрешен покой. Но преди това трябва дьлбоко да осъзнаем целебната сила на прошката и да разберем, че чисто човешките ни понятия за правосъдие не лекуват.
Предизвикателството, свойствено на четвъртата чакра, е подобно на това на третата чакра, но е духовно по-извисено. Докато дейността на третата чакра е съсредоточена върху отношението ни към света, който е извън нас, четвъртата чакра отразява нашите чувства във връзка със света, който е вътре в нас. - нашата емоционална реакция спрямо собствените ни мисли, идеи, вътрешни нагласи и импулси, и вниманието, с което се отнасяме към своите емоционални потребности. Това ниво на отговорност е основният фактор при формирането на здравословни взаимоотношения с другите.
Първичен страх: Страхът от самотата, изолацията; страхът да “следваме гласа на сърцето”; страхът, че не сме способни да се защитим емоционално; страхът от емоционалната слабост и предателство. Загубата на енергия от четвъртата чакра може да стане причина за ревност, ярост, гняв, омраза и неспособност да простим на другите, както и на себе си.
Първични сили: Любовта, прошката, състраданието, самоотвержеността, вдъхновението, надеждата, доверието и способността да лекуваме себе си и другите.
Свещена истина: Четвъртата чакра е силовият център на човешката енергийна система, защото Любовта е Божествена сила. Интелигентността, или „умствената енергия", се смята за по-висша от емоционалната енергия, но в действителност, емоционалната енергия е истинската движеща сила на човешкото тяло и дух. Любовта в нейния най-чист вид - безусловната любов – е субстанцията на Божеството с неговата способност безкрайно да ни прощава и да се отзовава на молитвите ни. На­шите сърца са създадени да изразяват красота, състрадание, прошка и любов. Противоречи на духовната ни природа да постъпваме другояче.
Ние не владеем езика на любовта по рождение, а прекарваме живота си, изучавайки любовта.
Нейната енергия е чиста сила. Любовта ни привлича и плаши. Тя ни стимулира, контролира, вдъхновява, лекува, разрушава. Любовта е храна за нашето физическо и духовно тяло. Всяко житейски предизвикателство е урок за някое от проявленията на любовта. Начинът, по който реагираме на тези предизвикателства, се регистрира в клетъчната ни тъкан: ние съществуваме на границите на биологичните последици от нашите биографични избори.  

Няма коментари: