събота, 11 септември 2010 г.

Учените дадоха обяснение на въпроса: Как Исус Христос е ходел по водата?


Исус Христос
Исус Христос ходи по вода
Борбата между науката и религията стигна дотам, че първата започна да дава обяснения и на едни от най-мистериозните неща от втората, в опитите й да се наложи рационалното над духовното. Така и сега от научното издание Live Science са намерили обяснение как Исус Христос е ходел по водата.
Всичко се криело в редките климатични условия, които правели възможно чудото. Именно благодарение на тях, на повърхността на Галилейско море се е образувал невидим леден слой, който бил способен да издържа и човешко тяло.
С това библейската легенда за Христос е разгадана и както в “Ловци на митове” и учените успяват да се наложат над религията, доказвайки чрез силата на законите в природата, че дори и най-мистериозното си има обяснение.
Исус Христос
Учените дадоха своето обяснение
Друг е въпросът дали Дорон Ноф, професор по океанография в университета във Флорида, както и останалите от екипа му с подобни твърдения са прави, защото всичко, което излагат като мисли са една хипотеза.
Тя би могла да е истина, но в никакъв случай не доказва напълно, че Синът Господен не е ходел по водата. Ако е вярно твърдението им, то тогава ще трябва да намерят и други аргументи и доказателства за всички останали чудеса направени от Исус.
В момента учените признават, че създаването на споменатите изключително редки климатични условия е възможно да се осъществят едва 1 на 10 000 или иначе казано на 10 000 години, евентуално, веднъж.

Няма коментари: