петък, 8 октомври 2010 г.

Как да проникнем в тайника на духа?

... Чрез необикновеното!
Вникнете в тези думи, пропити от учението Агни Йога, ако желаете на видите отвъд видимото и да почувствате повече от реалното.
Легендата за светите разбойници има в основата си дух, заострен от необикновеното. Мекушавият хлебар рядко получава ключ към духа, освен ако ежедневната игра на пламъка не му даде светлината на стихията. Берете полезните билки, но търсете местата, където растат, без предубеждение.
Първото условие за успех е отърсването от обичайните занимания. Новата комбинация от нервни течения ще се изяви тогава, когато активизираме други мозъчни центрове. Чрез същия принцип избягваме и умората.
За да се намери скритата пръчица, трябва да рови търсещият, а не този, който я е скрил.
Духът трябва да се стреми по един канал, както куршумът - по нареза на дулото.
Разположението на знаците за бъдещето наподобява тъкан. Тъкачът взема даден цвят за основа и върху нея разпределя останалите цветове. Лесно е да определим основата и да намерим групите нишки, но рисунъкът е плод на хилядите съчетаващи се текущи обстоятелства.
Вътрешното отношение на субекта е особено важно. Ако аурата е колеблива, прогнозата ще е относителна. Спомнете си играта, в която по няколко разхвърляни точки откриваме определена фигура.
Най-добрият начин да стабилизиращ аурата, е устремът. Нима някой може да прободе или разбие устременото тяло? Чрез стремително движение достигаме състояние на законност и, хармонизирани с космичния ритъм, преодоляваме всички препятствия.
Така вървете и в малкото, и в голямото. Тогава вашата тъкан ще стане неповторима, кристално космична.
Само с устрем надмогваме стихиите, защото устремът е тяхното главно качество. Съчетавайки стихията с висшето духовно творчество, устременият става повелител на Мълниите. 

Няма коментари: