петък, 8 октомври 2010 г.

Елементарните духове

Няма от какво да се боите, освен от самия страх.
Докато човек не е прогонил страха си, няма от какво да се бои в астралното пътуване, нито от разстоянието, нито от скоростта.

Страхът е отрицателно поведение, от което нашите усещания и възприятия обедняват. Всяка форма на страх, независимо от какво се боим, всеки страх е пагубен.
Ние не сме единствената форма на живот в звездното пространство, тъй както човекът не е единствената форма на живот на земята. В нашия свят съществуват очарователни същества като кучетата, котките, конете, птиците, но има и неприятни, естествено, като паяците, отровните змии, микробите и опасните бацили. Ако ги гледате под микроскоп, ще видите невероятно фантастични създания и ще помислите, че се намирате в ерата на змейовете. В астралното пространство ще откриете още по-странни неща. В астралното пространство ще срещнем забележителни създания или същности. Ще видим неизменно добрите Духове на Природата. Но има и ужасни създания, които творците на митологията и легендите трябва да са видели, защото приличат на демони, на сатири, на всички злокобни същества в легендите. Някои от тях са примитивни елементи, които ще еволюират може би по-късно в хора или животни. Както и да е, в този си стадий на развитие те са наистина неприятни.
Пияниците, които виждат "розови слонове" или други необикновени видения, виждат действително тези същества. Те срещат подобни ужасни създания и когато се съвземат колкото могат, пазят много жив спомен от онова, което са видели. Пиянството е един начин за влизане в астралното пространство, но не го препоръчваме, защото може да ни въвлече в най-ниските планове, най-грозните нива на астралния свят. Някои наркотици, използвани в медицината за лекуване на душевноболните, създават същия ефект. Мескалинът, например, може така да промени вибрациите на пациента, че той направо бива "изстрелян" от физическото тяло като с метална машина за обстрелване в астралното пространство. Този метод също не е за препоръчване. Наркотиците и всички други начини, според които може да се напусне физическото тяло, са много опасни и нараняват Аза.
Но да се върнем към тези "елементарни" създания. Това е една примитивна форма на духовен живот. Те са на нивото, последващо формите на мисълта. Тези форми на мисълта са просто проекцията на съзнателния или несъзнателен дух на човека и имат свой собствен живот, който е само псевдоживот. Форми на мисълта са били създавани от старите египетски жреци, за да бъдат проектирани срещу онези, които ще осквернят един ден гробовете на фараоните и цариците. Формите на мисълта са построени с намерението да отблъснат нежеланите, да поразят съзнанието на осквернителите, като ги изплашат толкова силно, че да ги прогонят.
Става дума за същества в първоначален стадий на развитие. В духовния, в астралния свят те заемат онова място, което маймуните заемат в земния живот. Маймуните са безотговорни, закачливи, често пъти лоши и без всякакъв разум. Това са само парчета от жива протоплазма. Елементарните духове, които можем да сравним със земните маймуни, са форми, които блуждаят в звездното пространство и търсят приключения. Те викат, гримасничат ужасно, заплашват със жестове, могат да уплашат човек в астрално пътешествие, но не могат да му направят нищо лошо.
Когато посетите тези ниски астрални нива, ще срещнете подобни странни същества. Ако човек е боязлив, те го заобикалят и се опитват да го сплашат. Те са безобидни, ако не се страхувате. Когато предприемете астрално пътешествие, често се случва три-четири от тези създания да се събират да гледат как се "оправяте", тъй както хората се събират да гледат и се смеят на новака, който се учи да кара кола. Зрителите очакват да го видят как ще сбърка и новакът, изнервен от поведението им, действително, за най-голяма радост на зяпачите, може да се блъсне в първия стълб. Тези зрители не искат да му причинят зло, те само търсят да се посмеят на чужда сметка. Елементарните духове правят същото. Те обичат да се забавляват с притесненията на човека - затова, ако се нервирате, ако покажете страха си, ще им е добре дошло и пак ще започнат с техните жестикулации и заплашителни физиономии. Те могат да ви изплашат дотолкова, доколкото им разрешите с вашия страх. Не се страхувайте, нищо не може да ви се случи. Като напускате тялото си, вие се издигате в астралния свят и почти сто на сто е сигурно, че няма да видите тези елементарни духове. 

Няма коментари: