понеделник, 23 август 2010 г.

За детските зъби

Анатомия
зъбчеВременните (млечните) зъби са двадесет на брой. Имат някои характерни особености, които предопределят доста по-различното протичане на кариеса в сравнение с постоянните зъби. Така например поради по-слабата им минерализация, по-тънките слоеве емайл и дентин кариесът при временните зъби протича много бързо и има сравнително широко разпространение.
В периода, в който предстои смяна на временния зъб с detski zybiпостоянен, поради резорбирането на корените на млечния зъб, зъбната пулпа се намира в състояние на замиране на основните й функции. Ето защо нейните регенеративни способности са намалени и зъбът реагира неадекватно на патологични дразнения. Това означава, че при значителни разрушения на зъбната коронка, детето не изпитва или изпитва слаба болка, която бързо отшумява. Това крие значителни рискове за подлежащия зародиш на бъдещия постоянен зъб.
Лечение
 Защо трябва да се лекуват кариесите на временните зъби? Нали след като бъдат извадени ще бъдат заменени с постоянните? Съществуват поне пет основни причини, поради които
временните зъби трябва да бъдат запазени:

detence1) нарушено хранене
2) нарушен говор
3) нарушена естетика
4) риск от лицево-челюстни деформации
5) риск от заболяване на подлежащия постоянен зъб
Децата трябва да посещават стоматолога редовно – на всеки шест месеца за ранна диагностика и навременно лечение на кариесите. Освен това стоматологът следи навременен ли е пробива на постоянните зъби, нормално ли протича растежът на челюстите, зъбни зародиши и т.н. Децата трябва да свикнат от рано с мисълта за редовни профилактични прегледи за да станат по-отговорни те към хигиената на своите зъби.

Поведението на детето на стоматологичния стол силно зависи от поведението на родителите. Ако те са притеснени и уплашени това състояние се предава и на детето, което силно затруднява по-нататъшната работа. Ето защо подготовката за стоматологичния кабинет трябва да започне още от вкъщи. На детето трябва да бъде разяснено в подходяща форма за предстоящото стоматологично лечение (спомняте ли си приказката за Чук и Пук, които живеят в детските зъбки и правят поразии?). Добре ще повлияе на лечебния процес, ако детето бъде доведено в стоматологичния кабинет за запознаване с обстановката без да бъдат извършени каквито и да било манипулации. В никакъв случай детето не трябва да бъде заплашвано! Особено опасен е порочният опит за обуздаване на децата чрез заплахата с “Чичо Доктор”. Децата имат много живо въображение и често приемат думите ви за чиста монета. Отхвърлянето на една такава представа често пъти е невъзможно. Детето трябва да бъде наясно с предстоящите манипулации, да бъде убедено, че те трябва да бъдат извършени и да бъде окуражено и наградено впоследствие. Крайните форми на обуздаване – заплашване, порицание, загуба на привилегии трябва да бъдат използвани наистина в “краен случай”!             ПЕСЕН-ИГРА
Четкам зъбките отляво,
после четкам ги отпред,
после вдясно. Не забравям –
два пъти броя до пет!

Раз – нарисувайте дим от комина.
Два- повторете, и още, и пак…
Три – край езичето нека да минем,
както с метличка, и още, и пак…

Сутрин, вечер не пропускам
тази хубава игра!
Денем ябълчици хрускам!
кой поуката разбра?

Раз – всяко зъбче е здраво и бяло!
Два – няма болки! На пломбите – край!
Три – чичо доктор за щяло нещяло
няма да идва и нека скучай!

ХИТРА ПЕСЕН ЗА ХИТРИТЕ РИБКИ
Имат си рибките дом във водата,
в пясъка – меки легла,
нощем завива ги тихо Луната
с жълтички одеяла.

Нямат си само – какво да се прави? –
лекар във водния дом.
Как ли опазват си зъбките здрави
мряна, скумрия и сом?

Сетих се, сетих се! Имат си тайна,
хитра и много добра!
Тяхната тайна – за мене незнайна –
искам да я разбера!

Сетих се! Плуват ятата сребристи,
всички отварят уста –
мият си зъбките, пазят ги чисти, -
вече им знам хитростта!

АЕРОБИК ЗА ЗЪБКИ
Аеробик днес играят
малки и големи –
и навънка, и във стая,
и по всяко време!

Аеробик, аеробик,
казват, бил полезен,
и играят аеробик
с музика и песен.

Аз пък с четка ще опитам,
време ми е вече,
аеробик за зъбите
да играя вечер!

СТО ГОДИНИ И ЕДИН ДЕН ОТГОРЕ

Гора далечна и незнайна.
Пътеки две вървят натам –
едната под зора сияйна,
а другата във мрак голям.

От кръстопът се те разделят,
с табела и със надпис стар:
“Надясно тръгнеш ли – печелиш,
наляво – чака те кошмар!”

Наш Сашко с дървената сабя
прочел табелата, разбрал,
юначен бил и шляпа-шляпа –
наляво пътя си избрал.

Вървял, вървял – дърво чудато
пред него се явило там,
наместо гълъбово ято
летели кифли със сусам,

наместо клони – палачинки,
завити с шипков мармалад,
пълзели захарни калинки
в листака му от шоколад.

Наш Сашко: “Туй ли е кошмара?!” –
юначно ял и час, и два,
 и дремнал в юлската омара
на избуялата трева.

И пак на път. Поток газиран
с боза и швепс се появил –
наш Сашко жадно, без да спира,
до дъно всичкия изпил.

Май доста лаком бил юнакът,
та ял и пил, и пил, и ял,
не щеш ли, седнал и заплакал,
защото – зъб го заболял!

- Ох, зъбчо – викнал тъжно Сашко, -
какво ти сторих, та болиш?
И пак излапал най-юнашки
поникналия там сладкиш.

Но два кълвача долетели –
вълшебни птици те били, -
не черни, ами снежнобели,
и с човчици като игли.

- Да знаеш, ние сме резбари –
му рекъл първият кълвач,
комуто зъбките нашарим,
го чака много силен плач!

- За всеки сладкоядец правим
по дупчица на всеки зъб.
За тебе колко да направим? –
попитал втория със скръб.

- Нда… значи съм объркал пътя!
Защо ми трябваше кошмар? –
наш Сашко свил към кръстопътя
с табелата и надпис стар.

Надясно тръгнал, то се знае,
навлязъл в чудната гора,
а там зората засияла
и случката била добра…

Пред него – град. Стени високи
и мост над рова със вода.
Растели в четири посоки
дървета с истински гнезда,

дървета с плод красив и едър,
наместо капчици роса –
все капки мляко. Тъй бил щедър
Здрав Зъбчо – кралят на леса.

И пазела го бяла стража,
Флуорът бил й генерал,
не пускал той войската вража
във кралството на своя крал.

И майстор там живял чудесен –
Прав Зъбчо, казват, се зовял,
той мерел зъбките с отвеса
и прави зъбки майсторял…

Вървял наш Сашко и се питал:
- Нима е истина това?
И тъй пристигнал здрав и читав
пред краля и склонил глава:

- Кажи, кралю, какво да сторя,
та вечно да остана тук?
А кралят дълго му говорил
и с крак почуквал: чук-чук-чук…

И щом почукал, долетели
панички златни и блюда,
а масите с покривки бели
накацали като ята.

Във тях: масло, яйца, извара,
месо, салата, пресен лук,
излизала тъй вкусна пара
от печен във тава суджук…

Една овчица се задала
и сложила пред своя крал
с цвета на слънчице изгряло
огромна пита кашкавал…

Доматена каручка тука
без кончета сама дошла,
изсипала си зеленчука:
домати, моркови, бакла…

- Сега, момче – продумал кралят, -
те каня аз на малък пир,
а мойте пирове ги хвалят
по цялата Земя нашир!

Наш Сашко слисан проговорил:
- Това тук… да излапам сам?!
За сто години, с ден отгоре,
не мога аз да го изям!

- Така де, сто лета и зими,
гаранция ти давам аз,
все здрави зъбки ти ще имаш! –
засмял се кралят с ясен глас. –

А после, ако нещо стане,
ела на гости пак при мен
и болест няма да те хване
за още сто, и още ден!

НА ТВОИТЕ ГОДИНИ
- На твоите години, Кате –
започва сутринта бащата
да утешава дъщерята, -
макар че бях и тих, и плах,
от зъболекар нямах страх!

- На твоите години, тате –
отвръща хлипащата Катя, -
и аз ще казвам на децата:
“Макар и мъничка да бях,
от зъболекар нямах страх!”

И Катя заревава гласно:
- Но днеска страх ме е ужасно!

 ИЗ ”ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЗВЕЗДНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА”
(Едноактна пиеска)

Вземам четката в ръчичка,
после пастата добра,
хайде, следвайте ме всички –
днес започваме игра!

Раз – поставете на четката паста!
Два – изплакнете устата с вода!
Три – размажете по зъбките паста
и запомнете какъв е реда!

Четкам зъбите отляво,
после четкам ги отпред,
после вдясно. Не забравям –
два пъти броя до пет!

Раз – нарисувайте дим от комина!
Два – повторете, и още, и пак…
Три – края езичето нека да минем,
както с метличка, и още, и пак…

Сутрин, вечер не пропускам
тази хубава игра!
Денем ябълчици хрускам!
Кой поуката разбра?

Раз – всяко зъбче е здраво и бяло!
Два – няма болки! На пломбите – край!
Три – чичо доктор за щяло не щяло
няма да идва и нека скучай!
.

Няма коментари: