четвъртък, 23 септември 2010 г.

Колко дълго ще съществува Вселената?

Досега учените не са постигали съгласие по този въпрос. Някои от тях сметат, че Вселената е вечна и ще продължи да съществува дори след изгасването на всички звезди.

Други да убедени, че някой ден отново ще настъпи грандиозна експлозия. Според тях в настоящия момент Вселената се разширява и звездите се раздалечават една от друга. Но в далечното бъдеще ще настъпи обратен процес - стремително свиване на материята в свръхплътна част от пространството. И тогава отново ще последва гигантски взрив, а всичко ще започне отначало!

Всъщност учените не могат да определят дали Вселената вече се е разширявала, свивала и експлодирала.

Няма коментари: