четвъртък, 23 септември 2010 г.

Колко тежи Луната?

Теглото е мярка за силата, с която Земята или друго небесно тяло, привлича предметите върху своята повърхност. Тъй като размерите на небесните тела са различни, то и теглото на един и същ обект върху всяко от тях е разлимно.

Например човек, тежащ на Земята 72 килограма, би тежал 12 килограма на Луната и 2016 килограма на Слънцето. Затова като мярка за големината на телата се използва тяхната маса. Тя изразява количеството вещество, от което са съставени те и се измерва в грамове, килограми и т.н.

Масата на Луната е около 1/81 част от масата на Земята. Така, че Луната "тежи" ...... 73386 сикстилиона килограма или 73 386 000 000 000 000 000 тона!

Няма коментари: