неделя, 12 септември 2010 г.

Етикет и протокол в обществото

Основният закон при общуването:
- бъдете тактични и естествени
- съобразявайте се с другия, бъдете готови да помогнете
- бъдерте стабилен и точен
- по-малко формалности, повече такт

Поздрави и срещи
В обикновения живот пръв поздравява този, който за пръв път забележи другия. Но!
- в служебните отношения по-нискостоящият в служебнатайерархия поздравява пръв- щом влизате в някакво помещение или излизате от него, винаги поздравявайте първи – това е в сила както за дамите, така и загосподата
- можете да очаквате да бъдете поздравен само ако сте дали възможност на отсрещния човек да ви поздрави – тоест, като го гледате в очите.
- Когато ваш познат съпровожда някакви непознати, ще поздравите цялата група

Ръкостискане

- при среща между мъж и жена мъжът изчаква дамата да подаде ръка
- при среща между по-млад и по-стар по-младият изчаква да му подадат ръка
- когато се срещнат две двойки, първо се ръкуват дамите, след това мъжете с дамите, а най-сетне се ръкуват мъжете
- редно е да се ръкуваме с колегите, когато заминаваме в отпуск
- редно е да подадем ръка на колега, който е отсъствал дълго по болест и идва за пръв път на работа
- вече не е задължително да свалята ръкавиците си на улицата, когато се ръкувате. Единственото изключение е при ръкостискане с по-възрастни хора
- обичайно е да има ръкостискане между гостите и техните домакини, което може да бъде съпроводено с леко кимване или поклон от страна на мъжа
- руцете остават една в друга докато човек изрече поздрава си
- особено сърдечен поздрав е с две ръце – двамата се здрависват, а единият слага допълнително лявата си ръка върху хванатите ръце

Целуване на ръка
- за да целуне ръка на дамата, кавалерът се навежда над ръката й, доближава устни до нея, но без да я докосва.

Сваляне на шапка

- свалянето на шапка при поздрав си остава жест на вежливост. Но!
- Позволено е когато се срещат мъже, да се поздравят с леко докосване на шапката, без да я свалят
- При среща с дама се сваля шапка
- Вътре в стаята шапката и кепето се свалят
- В големи обществени помещения всеки може да постъпи както намери за добре
- За поздрав се сваля само мека шапка
- Жените не са длъжни да свалят шапки при никакви обстоятелства
Госпожице, госпожо или многоъважаема госпожо?
- ако една жена желае да я наричате “госпожице”, тя ще си каже. До тогава би следвало да останете при общоприетото “госпожо”
- не е редно да питате една жена за семейното и положение. Това могат да правят само властите.
- “Милостива госпожо” носи игрив нюанс
- “Уважаема госпожо” ви дава прекрасната възможност да се избавите от неудобството, че не помните името.

Запознаване и представяне

- винаги, когато се срещнем с познати, които са с непознати, трябва да се запознаем.
Когато представяме:
- при дамите изричаме първо името на мъжа
- при по-възрастни изричаме името на по-младия
- домакините представят и запознават гостите, които не се познават
- произнасяме имената ясно и разбираемо
- за да име отправна точка за разговор, добре е при запознаването да споменем титла, професия или някаква родствена връзка
- при по-млади хора можем да споменем само малкото име
- ако младите хора са поизрастнали, слагаме пред името им “господин” или “госпожица”
- при запознаване на семейни двойки най-напред се казва името , а след това “посредникът” прибавя малко допълнителна информация
- ако не сте чули името, питайте веднага
- при запознаване на гости, които вече са насядали, и гости, които сега влизат, мъжете стават, независимо дали новодошлите са мъж, жена или двойка. Остават седнали само дамите и много възрастните хора.
Когато се представяме сами:
Когато се представя сам, мъжът…
- казва името си – или само фамилията, или само малкото си име. За учтивост може да добави “Позволете да се представя”, но не е задължително
- никога не слага пред името си “господин”
Когато се представя сама, жената…
- може да се представи с уводна формула
- може да се представи само с името или презимето си
- и в двете версии може да прибави “госпожа”
При семейна двойка…
- Единият поема представянето, като първо се представя сам, а след това добавя: а това е съпругата/ съпругът ми …
- При несемейна двойка те сами трябва да решат дали ше се представят като постоянна двойка, като мъжът казва: “Това е приятелката ми, госпожа…”, а сетне каже собственото си име.
Езикът на тялото
- ако вашият събеседник ви слуша кръстосал крака, ръце или дори леко извърнал глава, то той държи на по-голяма дистанция или не прояваява особено голям интерес към онова, което му казвате
- когато вървите или стоите, гърбът ви трябва да бъде изправен
- мъжът може да стои с поразкрачени крака
- недопустимо е мъжът да стои с ръце на хълбоците
- когато седи, коленете на дамата трябва да са доближени едно до друго
- допустимо е седенето с кръстосани крака, но никога така, че глезенът или стъпалото на единия крак да са върху коляното на другия
- недопустимо е седенето с изпънати крака, при което са кръстосани само стъпалата
- мъжът може да държи ръката си свободно отпусната в джоба на панталона
- жената може да пъхне леко ръката си ж джоба на мантото, роклята или панталона
- неприемливо е да пъхнете дълбоко в джобовете си двете си ръце
- при среща и запознанство ръцете нямат място в джобовете
- при кашлица към устата се поднася кърпичка
- при пристъп на кашлица е най-добре да се излезе навън
- на обществено място, когато някой кихне, не се иска извинение, нито се казва “наздраве” Как да разговаряме?
- говорете ясно
- ако само вие разбирате какво говори детето, трябва да потърсите помощ от логопед
- премерете точно мимиките и жестовете
- избягвайте диалекта
- ако не знаете значението на някоя чужда дума , питайте
- поддържайте разговора чрез въпроси за хоби, пътувания и др.
- Бъдете добър слушател
- Пускането на телевизор или на силна музика е фатално за разговора
- Един добър виц може да оживи разговора, но поредица от вицове са фатални за него
- По-добре без комплимент, отколкото с лош комплимент
- Не употребявайте натруфени и надути фрази
Покана в ресторант
- кавалерът държи на дамата вратата, но влязат ли, напред тръгва онзи, който е поканил
- канещият върви напред докато не го пресрещне управителят, на който казва името, на което е резервирана масата.
- Ако няма резервирана маса, канещият си избира онази, която хареса и която е свободна
- Преди да се настаните на масата, сваляте горната си дреха
- Когато групата е малка – 2 или 3 души, можете да се отправите направо към масата. След това кавалерът помага на дамата да съблече палтото си и го отнася на гардероба, където се съблича и той.
- Ако свалянето на палтата става още на гардероба, можете да си помагате взаимно – кавалерът на дамата, младата жена на по-възрастната
- Позволено е кавалерът да предостави на келнера да помогне на дамата
- Обикновено двама души сядат един срешу друг или на ъгъл, но не един до друг
- Обикновено кавалерът държи стола на дамата, но може да предостави това и на келнера
- При приближаване на дама до масата става само мъжът, който е определен да й кавалерства
- Когато делите маса с непознати хора, следва само кратко да поздравите
- Когато каните някой в ресторант следва да сте максимално точен
- Ако сте поканили дама, можете да я изчакате и пред ресторанта
- Докато чакате останалите, можете да си поръчате аперитив или някаква друга напитка, но не и да направите основната поръчка
- Не сте длъжни да си поръчате същото, което си е избрал домакинът, но не се хвърляите на най-скъпото, ако той не го е поръчал
- Келнерите подават пълните чинии от дясно и пак от дясно ще поемат празните пред вас.
Изключение: чинията за салата – горе от ляво, чинията за хляб – долу от ляво. Когато келнерът ви отсервира, не забравяйте да му благодарите.
- добрият тон изисква храненето да започне, когато всички поръчки са пристигнали
- отговорете на въпроса “Останаха ли господата доволни”
- ако имате причина да се оплачете, направете го любезно и дискретно. Рекламациите се правят веднага
- когато изпуснете прибор или салфетка, помолете келнерът да ви донесе нови
- трябва да уведомите келнерът сметката обща ли е или всеки ще плаща по отделно
- млади или близки хора могат да платят сметката общо, а после да си разделят разходите
- бакшиш се дава за нещо, което надхвърля рамките на доброто обслужване. Ако пътувате в други страни, най-добре се осведомете как стои там въпроса с бакшиша.
- Плаща този който е поканил
- Дамата може да плати своята сметка, ако се е споразумяла така с придружителя си.
- Можем да се договорим с келнера за това, че всеки от компанията ще плати своята сметка.
- Ако сметката ви съмнява, не изваждайте джобния си калкулатор, а се отдалечете с келнера
- Парите се слагат в чинията под салфетката или в сгънатата салфетка
- Ако сте решили да оставите бакшиш, достатъчно е да кажете “благодаря”
- Ако парите не са точно, но нямате намерение да оставяте толкова голям бакшиш, можете да си поискате рестото и след това можете да дадете сумата за бакшиш.

Заповядайте на масата

Кое как се яде
- можете да си оберете вкусния сос от чинията със залче хляб, не с цяла филия
- можете да си смачкате един картоф в соса, но не всички картофи едновременно
- не е прието да дробите супата с хляб
- от хляба, който е сервиран към супата, си отчупвате малки залъци
- когато се яде супа, чинията не бива да се повдига, може само леко да се наклони настрани
- когато супата е сервирана в чаши, можете да изпиете остатъка, при положение, че чашата не е много голяма
- когато се сервират малки хлебчета, не е желателно да ги разрязвате по средата
- докато си отчупвате от хляба, не бива да стискате вилицата в свития си юмрук
- филийките за закуска или вечеря си мажете сами, като държите хляба в ръката си. Не е прието хлябът да се маже в чинията, като се придържа с вилица
- не чоплете в маслото и не дълбайте дупки в него
- ако отляво до чинията ви е поставена малка чинийка за хляб, мястото на маслото е в нея, не в голямата чиния
- малките хапки на коктейли взимаме с ръка от чинията
- пържените яйца се ядат само с вилица
- варената или пържена риба се яде със специални прибори за риба; филета и пушена риба – с нож и вилица, а риба от консерва – само с вилица, като си помагате със залче хляб
- от месото се отрязва хапка по хапка, не се надробява целият шницел на малки парчета
- ястия от смляно месо се режат само с вилица
- птици се ядат с нож и вилица
- ако на массата са поднесени купички за измиване на пристите, можете да приемете това като покана да не се притеснявате да ядете с пръсти
- попадналите в устата кости връщате с вилица и оставяте в края на чинията
- в специализирани ресторанти печено пиле се яде само с ръце, като внимавате да не ви стърчи кутрето
- зеленчуците се натрошават с вилица
- кафето или чаят не се сърбат
- кафето и чаят не се духат, за да изстинат
- не бъркайте по-продължително от необходимото, за да ви се разтвори прибавката
- лъжичката се оставя в чинийката и в никакъв случай в чашата
- сухите сладкиши ядем с ръка – като си отчупваме от поднесения в чинийката кейк
- петифури ядем с виличка за сладкиши
- преди да започнете да ядете макарони, добре е да ги нарежете с вилица
- спагетите се захващат с вилица и се навиват в длъбнатината на лъжицата или просто върху самата чиния, така че да се намотаят около зъбците на вилицата
- пудинги и кремове се ядат или с вилица или с лъжица
- сладкото се взема от общата купа и се слага направо върху хляба, а не в собствената чиния. Това се прави само с поставена за целта лъжица
- мидите се ядат с ръце
- ябълките и крушите се нарязват
- портокалите белим с нож за плодове, мандарините – с ръка
- гроздето се яде от чепката, като си късате зърно по зърно
- грейпфрутът обикновено се сервира нарязан на две, със специални лъжички се изгребва месестата му част
- праскови и кайсии се ядат с прибори
- при дребни плодове с костилки костилката се изплюва в лъжичката и след това се слага в чинията

Най-често допусканите грешки при хранене
- ядете много бързо. Не дъвкате достатъчно а лапате. Това неминуемо води до лягане на масата. Устата ви търси лъжицата или вилицата, вместо да поднасяте хапките към устата си.
- След като посягате към чашата, оставяте ножа и вилицата на покривката. Запомнете: след като сте взели веднъж приборите в ръка те не трябва да докосват масата!
- Показалецът ви е твърде често твърде близо до острието на ножа
- Избърсвате със салфетка мазните си начервени устни. Щеше да е много по-добре, ако предварително бяхте попили червилото си. По време на хранене не е прието да си поправяте червилото
- Държите се неучтиво с персонала в ресторанта

Приборите за хранене
- ножът се държи с дясната ръка, вилицата – в лявата, като върхът им винаги трябва да се държи леко наклонен надолу, обикновено към центъра на чинията.
- Показалецът не бива да докосва гърбът на острието на ножа, нито да опира до зъбците на вилицата
- При положение, че по време на храненето настъпи някакво прекъсване, вашето положение е следното: китките на ръба на масата, приборите, почти хоризонтално, са насочени към средата на чинията връх
- Кръстосаните прибори върху празна чиния показват, че искате да ви се сервира още малко
- Прибори един до друг, с дръжки надясно и малко към тялото ви показват, че сте приключили с яденето

Напитките, това голямо изкуство

Виното
- чашата за вино се държи в тънката част на стъблото
- при наливане дръжте ръката си на височината на етикета, но без да го закривате
- след наливане завъртете бутилката леко на ляво, зада не накапете масата
- първата глътка от виното наливате винаги в собствената си чаша
- домакинът е длъжен да опита виното, за да се увери, че е добро
- но ако някой от гостите е голям познавач, може да преотстъпите правото на първата глътка на него
- чашите за вино по принцип се пълнят около 2/3
- чашите за червено вино се пълнят повече от колкото тези за бяло
- чашите за вино никога не се подават, а се оставят за да ви налеят или долеят
- изчаква се домакинът да вдигне наздравица. В нея участват дори тези, в чиято чаша има водичка или сок
- ако домакинът е пропуснал да предложи нещо безалкохолно, напълно допустимо е да го попитате
- при отваряне на виното тирбъшонът не бива да пробива тапата така, че да се показва отдолу
- келнерът налива първата глътка в чашата на онзи, който е поръчал. Той може да поиска друго вино, да се доохлади бутилката или нещо друго
- домакинът налива в собствената си чаша от всяка нова бутилка, след това се налива първо на почетния гост
- в по-тесен кръг домакинът налива първо чашите на дамите и сетне на мъжете
- при положение, че домакинята си няма домакин, тя може да се заеме сама с това, а може да помоли някой от мъжете да и асистира

Пушене, пушачи, непушачи…

- по време на хранене е недоустимо да се пуши
- дори паузата при сервиране между блюдата да е по-дълга, може да запалите само ако на масата няма непушачи
- недопустимо е да влезете със запалена цигара както в чужд дом, така и в чужд кабинет
- като домакини не сме длъжни да поднасяме на пушачите огънче
- ако сте решили да запалите, първо се оглеждате наляво и надясно – да видите дали около вас няма някой, на който да предложите огънче
- ако ще палите на някому цигара, дръжте огънчето достатъчно високо
- ако дамата срещу вас иска да запали, по-разумно е дискретно да подадете кибрита на най-близкия до нея кавалер
- ако в ресторанта на масата ви има непознати, вежливостта налага да запитате може ли да запалите
- ако сте непушач, няма да е неучтиво да помолите гостите ви да пушат на терасата или в градината, където, естествено, трябва да сте поставили пепелници

Изисканите обноски на масата
- домакинята пожелава добър апетит
- на официални вечери не се пожелава добър апетит
- домакинът приканва гостите да си досипят, но нито ги принуждава, нито им досипва
- щом сами сте си сложили нещо в чинията, трябва да го изядете. Не важи старото правило да се оставя по малко от всичко
- ако друг ви е сервирал, можете да оставите онова, с което не можете да се справите
- можете да откажете някакво ястие, като учтижо обясните защо
- не бива да употребявате подправки преди да сте опитали от ястието
- салфетката трябва да се разгърне и да се сложи в скута. Ако салфетката падне, помолете келнерът да ви донесе друга
- след употреба книжните салфетки се оставят до чинията, както и тези от лен
- преди поднасянето на кафето се вдигат празните чинии
- клечката за зъби се употребява дискретно, с ръка пред устата
- единствената козметична операция след хранене на масата е поправяне на червилото
- преди да вдигнете пост, почуквате с прибор по чашата, за да привлечете вниманието на останалите, след като ставате
- при официални случаи обикновено речта се произнася преди десерта
- не се говори с пълна уста
- разговорите на масата трябва да бъдат леки и приятни, така, че в тях да могат да участват всички
- пепелникът се използва само по предназначение
- станалите на масата произшествия се отминават с мълчание

Тя и той извън къщи
- в официални случаи кавалерът върви отляво на дамата
- във всички останали случаи имате право на избор или пък кавалерът върви от страната на опасността
- когато мъжът носи багаж, дамата върви от към страната на свободната му ръка
- при качване по стълби кавалерът върви до дамата, но на едно стъпало зад нея
- при слизане от стълби мъжът върви напред
- чадърът се носи от мъжа, а дамата има право да го хване под ръка независимо от отношенията им
- при качване в превозно средство най-напред се качва дамата, при слизане – слиза мъжът
- при влизане във въртяща се врата най-напред влиза кавалерът

Танцът – прекрасният език на тялото
- при по-малка компания кавалерът трябва да е запознат с дамата за да я покани
- при по-големи обществени събирания това не е необходимо, кавалерът може дори да не се представи
- на домашно парти е правилно да танцувате с домакинята веднага след като сте танцували с дамата, на която е отредено да кавалерствате
- в реда на нещата е да поканите една дама направо, разбира се, без да игнорирате придружителя. Искането на разрешение, което по-рано е ставало с поклон, сега може да загатва поклона – с любезна усмивка или леко кимване
- при смяна на партньорите на дансинга е нужен лек поклон или поне любезно кимване, когато отнемате партньорката или партньра по време на игра
- когато мъжът е с костюм, по време на танца сакото му трябва да е винаги закопчано
- не е речено, че жената не може да покани мъж на танц
- отказът от покана за танц не е трагедия. Съвсем естествено е мъжът да отговори: “Много слаб съм на ча-ча-ча. Мога ли да ви поканя за следващия валс?”
- абсолютно недопустимо е да продължавате да настоявате да танцува някой, който вече е отказал да танцува. След като не иска, сигурно си има причини.

Ние като туристи

Генералният секретариат на Европейската общност разработи десет златни правила как да се държим, когато сме в чужда страна. Ето как биха звучали те, отнесени към България:
- никога не забравяй, че в България ти си един от милионите, но в чужбина ти си “Българинът” и по думите и делата ти ще си съставят мнение за твоя народ
- не скривай, че си от българско потекло, но се постарай чужденците да останат приятно изненадани от този факт
- ако си въобразил, че в чужбина всичко е по-лошо отколкото в къщи, стой си в къщи!
- Когато пътуваш в други страни, запази мълчание, дай на страната възможност да ти говори. Колкото по-тихо се държиш, толкова по-добре ще я чуеш
- Обличай се така, че да не се набиваш на очи
- Пей само ако те помолят
- Не упорствай да търсиш превъзходство там, където чужденците те превъзхождат. Ако ти държиш първенството, сложи оръжие с усмивка. Така се печелят приятели
- На чужд език могат да се превеждат само имената на пороците и добродетелите. Самото им съдържание зависи от културата в съответната страна
- Опитай се да разбереш онова, което ти се вийда странно у другите народи. И ако не успееш, не бързай да ги съдиш
- В една чужда страна ти си ученик, не учител

Няма коментари: